De Geschiedenis Van

DE AYWIERS ABDIJ

Wie Was

Sint-Lutgarde ?


De heilige Lutgarde (1182-1246), beschermheilige van Vlaanderen, wijdde haar leven in stilte en jeugd aan Christus. Zij was een mystieke heilige van het christendom.

Op 17-jarige leeftijd kreeg ze een verschijning van Christus die haar ertoe aanzette de heilige orden aan te nemen. Ze weigerde de positie van abdis in de abdij van Tongeren en besloot toe te treden tot de abdij van Aywiers om de rest van haar leven in gebed en nederigheid te leven.

Een Cultplaats,

The Aywiers Abdij


Aywiers is een oude abdij waar bijna 600 jaar lang cisterciënzer nonnen leefden. De religieuze gemeenschap van de "Awirs" vestigde zich in 1215 in Couture en werd in 1794 na de Franse revolutie opgeheven.

De invloed van de abdij van Aywiers was zeer groot, vooral in de 17e eeuw, de gouden eeuw van de gemeenschap. In die tijd telde de abdij van Aywiers bijna 50 nonnen en lekenzusters.

Vanaf het begin respecteerde de abdij de kloosterregel van Sint Benedictus. Toetreden tot een abdij was dan ook een weloverwogen keuze. De nonnen legden geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid af.

En Dan...

 De Wedergeboorte


Augustin en Victor, twee broers met een passie voor bier en de magische plaats "Aywiers". In mei 2017 besloten ze Lutgarde te creëren, het bier van de abdij van Aywiers waar meer dan 600 jaar een brouwerij was voor de handel en de persoonlijke consumptie van de nonnen.